تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

"زندگی

لب ز خنده بستن است

گوشه ای در درون خود نشستن است"

گل به خنده گفت:

"زندگی شکفتن است

با زبان سبز راست گفتن است"

تو چه فکر می کنی ؟

راستی کدام یک درست گفته اند؟

من که فکر کنم

گل به راز زندگی اشاره کرده است

گل یک دو پیرهن

بیش تر ز غنچه پاره کرده است.

قیصر امین پور