تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

ferdosi.jpg

سروده ی فردوسی به مناسبت شکست یزد گرد سوم از اعراب

منبع وبلاگ هخامنش کرمان با پوزش برای آن وبلاگ است برای ترویج این شعر کپی کردم این عکس رو