تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

توماس ادیسون مخترع آمریکایی از ۱۸۴۷ تا ۱۹۳۱ زندگی می کرد. ادیسو بیش از یک هزار اختراع دارد.مشهورترین آنها گرامافون یا فنوگراف(دستگاه ضبط صدا)است که در سال ۱۸۷۷ آن را اختراع کرد.ادیسون همچنین لامپ روشنایی الکتریکی/فیلم و تصویر متحرک/تلگراف/تلفن/ژنراتورالکتریکی و باتری را یا اختراع کرد یا توسعه و تکمیل نمود.