تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

 شبکه ی ۲۰ تی وی فروخته شد وبه تی تی یا تهران تی وی تغییر یافت همه چیزش تکراری از یک هفته ای که درست شده از اول تا آخرش تکراری بود مرد عنکبوتی هالک چارچنگولی ما ۲۰ تی وی خودمونو می خوام.......شبکه ی مسخره رو فرکانس ۱۱۳۱۷ رو هاتبرد همون فرکانس پیشین پرشین تون البته دیگه ۲۰ تی وی بر نمی گرده و این آرزو ۲۰ شبکه در یک شبکه


۲۰ تی وی رو خدا بیامرزه