تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

آتلانتیس نام جزیره ای است بر طبق افسانه ها تور می شد روزگاری بزرگترین تمدن را داشته است.این جزیره در اقیانوس اطلس واقع بوده و سال ها قبل به زیر آب رفته است.احتمال اندکی مبنی بر اینکه جزیی از افسانه ها حقیقت داشته باشد وجود دارد.هرچند آتلانتیس ارتباطی به اقیانوس اطلس ندارد.در دریای اژه در یونان یک جزیره ی آتشفشانی در سال ۱۶۴۵ قبل از میلاد منفجر شد.مرکز این جزیره که امروزه سانتورینی یا تیرا نامیده می شود/در دریا فرو رفت.اکنون آثار باقی مانده ای از تمدن غنی این جزیره پیدا شده است.احتمال دارد که چنین واقعه ی مصیبت باری به طرقی به خاطر آورده شده باشدو بعد بع صورت افسانه آتلانتیس در میان عموم منتشر شده باشد.