تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


مداح میره بخونه میگه چی بخونم که تاحالا نخوندم مردم میگن نماز.


ستاد تبلیغات کاندیدای حیف نون آباد:در دوره ی ریاست ما با جیب خالی و با خوردن نان خالی پز عالی بدهید.


با فرستادن کمک به مردم افغانستان سازمان طالبان با رئوفت کامل قسمت های اضافی بدن فرستندگان را جدا می کند.


بازار یابی حیف نون:با دادن یک تلفن سالم یک گوشی لهیده تحویل بگیرید.


حیف نون آباد به امریکا می گه شما به ایران حمله کنید ما مجهزتون می کنیم.


هشدار این مطلب توهین به هیچ یک از هموطنانم نیست.

هشدار کپی برداری از این وبلاگ آزاده به شرط لینک منبع رو به نویسید اگر این کارو نکنید حلالتون نمی کنما.