تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


غضنفر فوتبالیست می شه با خرش میاد تو زمین چمن ازشش می پرسن چرا خر اوردی می گه:علی با دایی ش میاد من با عموم نیام.


بسیجیه ساقی میشه ازش می پرسند چرا این کارو کردی می گه می خواستم برادران دیگه رو از شربت شهادت سیر کنم.


حیف نون به حیف نون می گه خسیس غضنفر می گه صل علی.


غضنفر به خدا می گه اگه جا پارک پیدا کنم نماز و روزه می گیرم بعد یه جا پارک خالی می شه می گه دستت درد نکنه خدا خودم پیدا کردم.


غضنفر سفره ی دلشو باز می کنه توش پره نون بربری بود.


غضنفر میره چین برگشتنی همه جاش شکسته بود.


یه روز دوتا چینی به هم میخورند می شکنند.


هشدار این مطلب توهین به هیچ یک از هموطنانم نیست.

هشدار کپی برداری از این وبلاگ آزاده به شرط لینک منبع رو به نویسید اگر این کارو نکنید حلالتون نمی کنما.