تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

ازگشایی مدارس و مکاتب و دانشگاهان و دانشکده ها را به تمام تنبلان و دانش کشان ایران تبریک عرض می کنم.چه بی رحم انگار همین دیروز اول تیر بودا اه اه اه..........نچ نچ نچ................

مهر و آبان و آذر آمدند

مهر و ماه ز ما رفتند

چه دنیای بی رحمی بود

که ما را اینگونه کشتند.

عجبا .......................................اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!