تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

چو خانه ی ما نمی آیی ای دوست تو مرا بیچاره کردی

ز دین و کاشانه ام مرا تو آواره کردی

خانه ی من گر وبلاگ است و من بلاگر

مرا ببخش که توی بازدید کننده دیوانه هستی.