تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

مرغ چه حیوون دل سنگی که بچه های خودش و توی تخم مرغ نوک میزنه و میخوره تا انسان ها مجبور بشن تخم مرغ بخورند چون فرقی بین انسان مرغ نیست و مرغ تخم مرغ اصراف میکنه و چه بهتر انسان بخوره بختر فکر کنه بهتر رشد کنه و موفق تر بشه البته مرغ و گوسفند و حتی زمین برای انسان آفریده شده تا استفاده کنیم البته میزان داره تا برای نسل های بعد هم بمونه.چه دنیای بی رحمیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!