تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love


با درود خدمت بازدید کننده های عزیز

آقای حاج حسین سیب سرخی و مداحان گرامی

شما به جای اینکه این تکه شعر را بخوانید

( هرشب به شما من تک می زنم چون جواب ندید پیامک می زنم)

و به جای هرزه خوانی و اشعار مطرب سرایی و سروده هایی که از نظر معنوی و حتی از نظر وزنی و ظاهری واقعا لاابالی و بی بند و بار است این سروده ی جد بزرگوار من را بخوانید تا مورد تمسخر رسانه ها و وبلاگ ها یا سایت ها نشوید.

اصلا شما می دانید مبتدی سینه زنی که بود؟جد بزرگوار من یغمای جندقی


دلم از زندگانی سخت سیره

بمیرم هرچه زودتر باز دیره

زمان را دل سرای درد و ماتم

تن مردان نشان تیغ و تیره

پسر در خون دختر عزادار

برادر کشته و خواهر اسیره

اسران را به جای درد و ماتم

شر دور چشم و آتش در ضمیره

خوروش تشنه کامان زیر و بالا

ز خاک تیره تا چرخ امیره

اکبر بر سنجی آشوب قیامت

به سوک پندا بالا و زیره

بره گریان سراری تا جواری

نجون غلطان سپاهی تا امیره

بدین ماتم چه سان باشم شکیبا

کجا زخمی چنین مرحم پزیره

ترآ امان که تن در خون کشیدند

الهی خاکشان باخود نگیره

نام جد بزرگوار من یغمای جندقی (ابولحسن) است و من از طریق دو مادر بزرگ پدری و مادری به یغمای جندقی می رسم و نام خانوادگی آنان یغمایی است.