تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

گوشه ی دل نگاهی دارم

به تو ای رفیق راه ندایی دارم

تو را چه کنم که من

دانم بر من چه سزایی دارم

میشود که من مانند تو

رفیق نیمه راهی دارم

بر توی سالار ساروان

گویی من به تو چه پیامی دارم

کاروان را خسته اند ساروان

نگهم کن که من چه پایی دارم

چه راه درازی که ای خدا

بین چه روی سیاهی دارم