تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

ما در شرع اسلام داریم که شما اگر به حج می روید حق کشتن یک مگس را نیز ندارید

اما این عرب ها به دلیل اختلفی که بین شیعه های آریایی ایرانی دارد در چندین سال پیش ۴۰۰ زایر ایرانی را کشتند

آن ها حکم دارند شما اگر ۴ شیعه را بکشید نه تنها کار حلالی انجام داده اید به بهشت نیز می رود هر غلطی که می خواهید بکنید پس این کار بهتر است که در مکه انجام شود تا ۱۰۰ وهابی به بهشت برون از جمله ملک عبدالله لعنت الله علیه بآل خاینین) به بهشت برود ما باید مکه را تحریم کنیم تا هیچ پولی در جیب این خاندان بی شرف نرود به خدا سوگند که خداوند هم راضی نیست که ما به وهابی هایی که دست نشانده ی کلیمی ها و دشمن خدا پولی به خاطر زیارتش به جیب این عرب یهودی صفت نرود ما همه ی اعراب و یهودی ها را دشمن خونی خود می پنداریم فرهنگ عرب باید از این مملکت خالص شود