تبلیغات
دانلود 100%رایگان
I love love

درباره ی شیعه ی آریایی:

شما به شیعیان آریایی اعتماد کنید خواهش می کنم.عشق و دین من ایران است مهر و خور من همه ایران است.جواب یهود و تازی را می دهیم خشک مذهب نیستیم و انتخاب با شماست.من در مدرسه ی تیزهوشان درس می خوانم و از نسل یغما ی جندقی شاعر دوره ی قاجار هستم.
و من همه ی هم میهنان و هم انیدیشه ها و همه ی دین و مذهب ها را دوست دارم به جز کافر و یهود و سنی و زیر شاخه ی آن.حق تو حق من است حق من حق تو است و حق ایران حق ماست.ایران سرای شیعیان اریایی است.و برای ایران باستان احترام خاصی دارم و تاریخ مورد علاقه ترین درس من است.